2021-09-27 20:41:17.0

Chuẩn bị thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội

Sau khi UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4212/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội vào ngày 20/9 vừa qua, Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho ngày ra mắt của tổ chức này.

 

Hình ảnh: Chuẩn bị thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội số 1

 

Sau một thời gian đề nghị của Trưởng Ban vận động thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội, được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quan tâm giúp đỡ và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND Thành phố Hà Nội đã chính thức cho phép thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội.

 

Với vị trí là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội sẽ là nơi tập hợp các câu lạc bộ, võ đường, võ phái, môn phái Võ cổ truyền và những người tự nguyện hoạt động Võ cổ truyền vì sự phát triển của Võ cổ truyền Thủ đô, nhằm khôi phục, bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng, nhân dân có nhu cầu tham gia tập luyện, thi đấu, biểu diễn Võ cổ truyền để rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở VH&TT Hà Nội và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực của Liên đoàn.

 

Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

 

Võ cổ truyền đã góp phần quan trọng trong đời sống văn hóa thể thao của dân tộc Việt Nam. Thực hiện việc bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trong nhiều năm qua Sở VH&TT Hà Nội đã có nhiều nỗ lực gìn giữ, xây dựng, phát triển và mở rộng phong trào tập luyện võ thuật nói chung và Võ cổ truyền nói riêng tới mọi tầng lớp nhân dân. Hàng năm, các giải thi đấu, các chương trình biểu diễn Võ cổ truyền liên tục được tổ chức nhằm để tạo điều kiện cho các các câu lạc bộ, võ đường, võ phái, môn phái Võ cổ truyền được thi đấu giao lưu cọ xát.

 

Tuy nhiên, các CLB, võ đường, võ phái, môn phái Võ cổ truyền còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoạt động, tổ chức và thi đấu. Vì thế, chưa phát huy được hết vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy, việc thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền Hà Nội là rất cần thiết. Bởi Liên đoàn sẽ có nhiệm vụ giúp đỡ việc tổ chức và phát triển các CLB, võ đường, võ phái, môn phái Võ cổ truyền, các ngành, các doanh nghiệp để phát triển sâu rộng phong trào Võ cổ truyền trong mọi đối tượng, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, tài chính, đóng góp cho sự phát triển của phong trào Võ cổ truyền Hà Nội. Qua đó, góp phần gìn giữ, lan tỏa và phát huy tinh hoa Võ cổ truyền của dân tộc.

 

Liên đoàn Võ cổ truyền Hà Nội sẽ là nơi đưa ra định hướng chung, mục tiêu phát triển chung và chương trình thống nhất thông qua tôn chỉ mục đích, điều lệ hoạt động, đồng thời đóng góp vào bảng thành tích của thể thao Thủ đô.

 

Liên đoàn Võ cổ truyền Hà Nội được thành lập sẽ có điều kiện để hoạt động tích cực, đóng góp chung vào sự phát triển thể thao Thủ đô. Thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội là việc rất cần thiết, ngoài việc có nhiệm vụ giúp đỡ việc tổ chức và phát triển các CLB, võ đường, võ phái, môn phái Võ cổ truyền của Thủ đô, Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được cơ quan quản lý nhà nước công nhận. Đây là điều mà những CLB, võ đường, võ phái, môn phái Võ cổ truyền của Thủ đô mong muốn vì mang đến cơ hội cho họ được thể hiện tài năng ở những sân chơi chính thống đạt đủ điều kiện vốn có.

 

Ngoài ra, Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội còn là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn theo quy định của Pháp luật, điều này ở các Hiệp hội không có. Chính vì thế, Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hà Nội được thành lập mong muốn, sẽ trở thành một tổ chức chính quy, hợp pháp, là ngôi nhà chung cho các CLB, võ đường, võ phái, môn phái Võ cổ truyền cùng những người Thủ đô yêu thích môn Võ cổ truyền.

 

Hiện tại, Ban vận động thành lập Liên đoàn đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội để bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ đầu tiên (khóa I). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, hiện vẫn chưa ấn định được thời gian tổ chức.

 

 

Theo: tapchithethao.vn 

Nguồn: http://tapchithethao.vn/chuan-bi-thanh-lap-lien-doan-vo-co-truyen-thanh-pho-ha-noi-n6705.html